Vívók és lövészek

z edzéseken vívócsoportunk többek között Antonio Manciolino, Giovanni dell’ Agocchie és Achille Marozzo 16. századi bolognai vívórendszere és képi források alapján elsősorban nyugati típusú kardvívást művel, amihez a kardon kívül tőrt, bucklert, köpenyt is használunk, nem megfeledkezve a szablyáról sem.

Lövészeink a 17. század jellemző lőfegyvereivel – muskétákkal, karabéllyal, pisztolyokkal - foglalkoznak. Emellett lándzsavívással, illetve az alabárdok forgatásával is készülünk a nyári csatákra, illetve bemutatókra. Tavasztól őszig szabadtéren készülünk a megmérettetésekre, télvíz idején azonban fedett helyeken csörögnek a pengék.

Szándékunk, hogy ne csak a csoport munkáján és az edzések zártabb körén belül tartsuk meg történelmi vívást és fegyvereket érintő ismereteinket és az általunk újból életre keltett hagyományokat, hanem megosszuk azt az érdeklődő közönséggel. Hogy ezt véghezvihessük, folyamatosan dolgozunk felszerelésünk fejlesztésén. Edzéseinkre várunk minden hasonló tevékenységre nyitott érdeklődőt, aki elmúlt 18 éves, kitartó és fürge.


Érdeklődni:
Karácsonyi Zoltán
info@maretemporis.hu
Edzések: pénteken 18:00-20:00
Ward Mária Általános Iskola és Gimnázium
(1056 Budapest, Molnár u. 4.)
Műsoraink:
Fegyverbemutatók

Táncosok

foglalkozásokon a 15-19. század táncait tanuljuk, melyek elsősorban Itália földjéről, a jó borairól is ismert Burgundi tájakról és persze a ködös Albionból származnak. A régmúlt korok emberei számára oly természetes mozdulatok, táncok segítségével próbáljuk felidézni a reneszánsz, a barokk vagy épp a reformkor hangulatát.

Célunk, hogy előadásainkat élőbbé, színesebbé tegyük, és állandóan törekszünk arra, hogy a közönséget úgy szórakoztassuk, hogy közben minél nagyobb hitelességgel és korhűséggel elevenítsük fel az elmúlt századok mára csaknem elfeledett táncait.

Több régizene együttessel ápolunk jó kapcsolatot, leggyakrabban a Tabulatúra Régizene-együttes és a Musica Historica kísér minket.

Az önálló táncbemutatók összeállítása mellett táncosaink gyakran szerepelnek más csoportjainkkal együttműködve: hol a színjátszó csapattal, hogy egy-egy hangulatot a szavak és gondolatok mellett táncokkal, mozdulatokkal fessenek meg, vagy épp a pantomim eszközeivel mesélnek történeteket az angyaltáncosok közreműködésével.

Az érdeklők számára évek óta rendszeres történelmi táncklubot szervezünk Budapesten, ahol bárki belekóstolhat a régi korok táncaiba. Gyakran tartunk táncházakat is, akár gyermekjátszóházaink részeként, hogy a reneszánsz tánc ne csupán felnőtteknek szóló, komoly hangvételű program lehessen, hanem a legfiatalabbak szórakozása is.

Folyamatosan törekszünk arra, hogy bővítsük az általunk gyakorolt táncok körét. Ezek feldolgozásánál az eredeti táncleírások mellett magyar és idegennyelvű szakkönyvekre, valamint az interneten fellelhető forrásokra támaszkodunk, de számos saját koreográfiánk is születik, melyekben az eredeti koreográfiákat a történelmi táncokhoz kevéssé illő színpadi körülményekhez, valamint különböző jellegű előadásainkhoz igazítjuk.


Érdeklődni:
Wenczel Dóra
info@maretemporis.hu

Próbák:
haladó: kedden 18:30-20:30
kezdő: kéthetente szerdán 19:00-21:00
Hild József Általános Iskola
(1051 Budapest, Nádor u. 12.)

Történelmi táncklub
az Aranytíz Kultúrházban

Műsoraink:
Táncbemutatók, táncjátékok, táncház

Színjátszók

foglalkozásokon helyzetgyakorlatokat, improvizációkat, beszéd- és légzéstechnikai alapgyakorlatokat végzünk. A stúdium célja a színpadi teret érző és értő, a színpadon megszólalni merő és tudó csoport jöhessen létre, akik ezáltal hitelesebb produkciókat hozhatnak létre, legyen szó szekérszínházról, gyermekeknek szóló meséről, vagy felnőttek számára készült komikus, netán pikáns darabokról.

Színi játékaink és vásári komédiáink a múltat életre keltve szólítják meg a jelenkor közönségét. Vígjátékaink fordulatain keresztül nemcsak mulattatni kívánunk, de tanítani is: arra törekszünk, hogy a választott történelmi kor szereplőit, eseményeit megfogható közelségbe hozzuk a néző számára éppúgy, mint a képzelet világát: ebben sokszor a tánc és a vívás is segítségünkre van.

Érdeklődni:
Bakonyi-Léh Terézia
info@maretemporis.hu
Próbák: csütörtökön 18:30-20:30
Hild József Általános Iskola
(1051 Budapest, Nádor u. 12.)
Műsoraink:
Színi játékok

 

Mutatványosok

egfordultak a vásárokban, a búcsúkon, a piacterek melletti szabad térségeken, a falvak melletti mezőkön éppúgy, mint a nemesi udvarokban, várak és kastélyok ódon kőfalai között és huzatos termeiben, esetleg szépen gondozott nemesi kertek pódiumain.

Csodálták és csodálják ma is ügyességüket és bátorságukat, trükkjeik évszázadok óta nyűgözik le nézőiket, legyen szó egy vásár vagy búcsú szájtáti nézelődőinek, árusainak szórakoztatásáról, vagy előkelő közönség részvételével, nemes környezetben zajló mulatságról. Mert hordjon bár az ember bársonyt, brokátot, lenvásznat vagy modern szövetekből készült öltözetet, mindig lenyűgözötten bámulja a szórakoztatás és kápráztatás szürkegúnyás, gyakran alig ismert művészeit, a vándor mutatványosokat.

Célunk az, hogy mulattassunk és szórakoztassunk korra és nemre való tekintet nélkül, s egyben hitelesen idézzük fel és közvetítsük a mutatványosság évszázados hagyományait. Ebben segítségünkre vannak a régi korok eszközei, s az újabb idők találmányai: a tüzes meteor, zsonglőrlabdák, különféle botok, az ördögpálca, s ennek a tüzes változata is.

Mutatványosaink nem csupán önálló produkciókban bizonyítják tehetségüket, hanem az alapítvány többi csoportjával együttműködve is.

Érdeklődni:
Kertész István
info@maretemporis.hu
Próbák: hétfőn 19:00-21:00
Hild József Általános Iskola
(1051 Budapest, Nádor u. 12.)
Műsoraink:
Mutatványos bemutatók

 

Angyaltáncosok

utatványos bemutatóink különleges színfoltja a közel-keleti gyökerekre épülő, Európa számos országában már nagy hagyományokkal rendelkező "angyaltánc", amely Magyarországon még egyedülálló produkciónak számít.

 

A táncosok botra kifeszített hatalmas, színesen kavargó szárnyakkal táncolva történeteket adnak elő, hangulatokat jelenítenek meg, ötvözve a balettre vagy hastáncra emlékeztető mozgáselemeket azzal a hatással, amit zászlódobálók mutatványainál tapasztalhatunk.

 

Érdeklődni:
Prosinger Lívia
info@maretemporis.hu
Próbák: hétfő 19:00-21:00
Hild József Általános Iskola
(1051 Budapest, Nádor u. 12.)
Műsoraink:
Angyaltánc bemutatók

 

Hastáncosok

osszú és fényes pályát futott be az orientális tánc, közismert nevén a hastánc, mire az ókori termékenységi rituálék közül, a középkor hajnalán átöröklődött az arab, görög és török kultúrába. Más-más arcokat és ruházatokat öltött magára, váltogatta szerepét és mondanivalóját, míg e hosszú fejlődés végén a modern korban eljutott más földrészekre is, meghódítván Amerikát és Európát. Az európaiak a mórok által megszállt területeken ismerkedhettek meg vele elsőként, később pedig a XIII században, II. Frigyes császár udvarában. Az orientális kultúra, így a hastánc egyre szélesebb körben terjedt el mind baráti, tehát gazdasági-földrajzi kapcsolatokon keresztül, mind háborús konfliktusokon át, például az Ottomán Birodalom előrenyomulásával.

A velencei kereskedelmen keresztül számos rabnő került európai udvarokba és nemesi házakba, ugyanakkor a görög és balkáni területekről, végül pedig a magyar hódoltságból sok fiatal lányt hurcoltak el török háremekbe. A hastánc a hárem-kultúra részeként így egyre ismertebbé vált, és a róla szóló leírások méltán ajzották fel a reneszánsz és barokk urak képzeletét. Ezt a különleges világot keltik új életre hastáncosaink, felelevenítve a XV-XVI. század török hagyományokra épülő tánc- és viseletkultúráját, nagy hangsúlyt helyezve a ruházatok, kiegészítők és táncban felhasznált eszközök hitelességére, korabeli leírások, képek és szakmai források alapján.

Munkánk során az előadásmód igényességét, a mozdulatok és koreográfiák kidolgozottságát és szépségét tartjuk legfontosabbnak, melyet szorgalmas gyakorlással alapozunk meg, és amelyet magyar és külföldi tanárok segítségével, és különböző stílusok tanulmányozásával törekszünk fejleszteni.

Érdeklődni:
Sári-Győr Gizella
info@maretemporis.hu
Haladó próbák: kéthetente szerdán 19:00-21:00
Hild József Általános Iskola
(1051 Budapest, Nádor u. 12.)
Műsoraink:
Hastáncbemutatók

 

 

 

 


Mare Temporis Alapítvány
2017-09-10 / Minden jog fenntartva.
info@maretemporis.hu