Az Alapítványról

A kezdet

történetünk 2000 őszén kezdődött, amikor néhány lelkes fiatal - akik már kipróbálták magukat a középkort idéző játékok színes, magával ragadó világában - elhatározta, hogy alkot valami nagyot. Látván és tapasztalván, hogy egyes rendezvényeken mily sokszor esik áldozatul a történelmi hitelesség az üzleti érdekeknek, illetve múzeumi ismeretségeink panaszait és észrevételeit megfontolva jutottunk arra, hogy a történelmi hagyományőrzéshez kapcsolódó tevékenységeket szellemileg és technikailag gyökeresen más irányból szeretnénk megközelíteni.


Budapesti Történeti Múzeum (2001)

Sokat töprengtünk azon, hogy mi az a kép, ami leginkább megragadja gondolatainkat, érzéseink legbelső lényegét. Sokszor ültünk össze, mert nehezen tudtuk formába önteni mindazt, ami kifejezi ennek a számunkra különleges, élő és létező, egyszerre külső és belső világnak határtalanságát, de végül megszületett az Idők Tengere, mi deákul Mare Temporis néven neveztetik. Ez volt az, amit kerestünk. Benne van minden, amit elképzeltünk és ahogy élni szeretnénk. Lassan pedig formát öltött az utazók képe, akik bejárják az elmúlt idők útjait, s a mában élve idézik vissza elődeink mindennapjait, a régmúlt idők szellemét.

Alapítványunkat a Fővárosi Bíróság 2002. január 18-án bejegyezte és közhasznú szervezetté nyilvánította.


Célunk

hogyan az Alapító Okiratban áll:
"Az alapítvány célja, hogy feltámassza és ápolja a IX-XIX. század történelmi hagyományait, és azt minél szélesebb körben terjessze oktató, szórakoztató jelleggel. Segítsen minden érdeklődőt - mind anyagi, szellemi és gyakorlati formában -, hogy elmélyedhessen ezen korszak egészének vagy részeinek életében, kultúrájában és tudományában. Az alapítvány célja, hogy gyakorlati ismereteket is nyújtson a tánc, vívás, íjászat, kézművesség és más, az adott korszak szerves részét képező tevékenységekben. A cél érdekében az alapítvány hagyományőrző táborokat, bemutatókat és foglalkozásokat szervez, és más hagyományőrző szervezetekkel együttműködés kialakítására törekszik."

 

A jelen

z alapítás óta eltelt időre a folyamatos szellemi és anyagi fejlődés volt jellemző. Számos újabb tag csatlakozott Alapítványunkhoz, akik a történelmi hagyományőrzés ügyét nemcsak egyéni gyakorlással és kutatómunkával ápolják, hanem igyekeznek minél szélesebb közönség előtt népszerűsíteni e minden figyelmet megérdemlő kulturális területet.


Az Arany minősítéssel elismert Mare Temporis a Civil Csillagok angol vendégeivel (2009)

Alapítványunk tagjai tanulmányaik vagy munkájuk mellett szabadidejük jelentős részét fordítják a közös munkára.
Ez a közös munka nemcsak a folyamatos tanulást, a fellépésekre való gyakorlást, a ruhák és használati tárgyak, fegyverek készítését jelenti, hanem állandó kutatómunkát is a korabeli szokásokat, a történelmi hátteret és eseményeket illetően, amivel folyamatosan fejleszteni szeretnénk felkészültségünket, hogy hitelesen és szakmailag is méltó módon varázsolhassuk a nézők szeme elé az általunk megeleveníteni kívánt történelmi korszakot. Érdeklődési területünk alapját képezi a sokszínű és életvidám reneszánsz, de foglalkozunk a késő középkor nyüzsgő, titokzatos, olykor dekadenciába hajló világával, és a kora barokk színekben, árnyalatokban gazdag, szenvedélyes korszakával is, az utóbbi években pedig egyre mélyebbre merülünk a 19. század izgalmas és változatos hétköznapjaiba.

 

Tevékenységünk

udjuk, hogy a történelmi múlt eseményeit és az azokban részt vett személyeket nem lehet elszigetelten, leszűkített nézőpontokból vizsgálni, ezért igyekszünk minél több oldalról megközelíteni az általunk kedvelt korszakokat. Ennek érdekében szükségesnek tartjuk a hagyományőrzés ágai közötti összefogást erősíteni, tudásunkat és képességeinket minél több irányba fejleszteni.


A csapat az 5. születésnapon (2007)

Tevékenységeinket négy fő mesterség köré rendezzük, eképpen:  • Vívóink rendszeres edzéseken sajátítják el a középkori és történelmi bajvívást, mely a korabeli fegyverek és szokások, vívótechnikák tanulmányozásával párosul. Vívóprodukcióikon keresztül szívesen tárják a közönség elé a kevéssé ismert, európai gyökerű, hagyományos harcművészetet.
    Muskétásaink a Harmincéves háború korát idézik fel a feketelőporos tűzfegyverek bemutatásával.
  • Táncosaink elsősorban reneszánsz és kora barokk táncok gyakorlásával, színpompás táncprodukciókba rendezésével foglalkoznak, eredeti táncleírásokat követve, vagy táncházak keretében próbálják megismertetni az érdeklődőket a régi korok hangulatával.
  • Színjátszóink középkori és reneszánsz színdarabok, illetve ezekben a korszakokban játszódó kortárs darabok színpadra állításával igyekeznek hitelt érdemlően feleleveníteni a múltat a jelen közönsége előtt, szórakoztatni, és egyben tanítani is.
  • Mutatványosaink az előadások szünetében, vagy önálló produkcióként szórakoztatják a nézőket, a régi korok és a jelenkor legkülönfélébb - szalagos és tüzes - eszközeivel elevenítve fel a mutatványosok évszázados hagyományait.
    Angyaltáncosaink színesen kavargó szárnyakkal táncolva történeteket adnak elő, hangulatokat jelenítenek meg; látványos produkcióik a régi korok misztériumjátékait idézik. A műfaj, bár Európa számos országában már nagy hagyományokkal rendelkezik, Magyarországon még egyedülállónak számít.


Savaria Történelmi Karnevál (2006)

Gyakorta előfordul, hogy tagjaink nemcsak egy, hanem több csoport munkájában is részt vesznek. Ez alkalmat ad arra, hogy több oldalról is kipróbáljuk magunkat és csiszoljuk tudásunkat, ugyanakkor fejleszti és szorosabbra vonja az Alapítványon belül virágzó baráti kötelékeket. Hiszünk abban, hogy a barátság és lelkesedés, amely kezdettől fogva motorját jelentette közös vállalkozásunknak, a történelem iránti elkötelezett érdeklődéssel és szorgalmas gyakorlással párosulva folyamatos fejlődésünk kulcsává válik számunkra.

Műsorainkra a sokszínűség és a széles választék a jellemző, melyekben a csoportok önállóan és egymással szorosan együttműködve egyaránt bizonyíthatják tehetségüket. A tánc- és fegyverbemutatók, színdarabok, mutatványos produkciók mellett fontosnak tartjuk, hogy a gyermekeket is megszólítsuk - nekik rendhagyó történelemórákat, kézműves és logikai játszóházakat, vívó- és íjászoskolát, vagy éppen táncházat tartunk.
Arra törekszünk, hogy a történelmi hagyományőrzést sokak ügyévé és örömévé tegyük; hogy a reánk hagyományozott "elrejtett kincseket" szó szerint véve közkinccsé tehessük, ezáltal olyan szellemiséget, értékrendet közvetítve, amely változó, modern korunkban is örök érték marad.


Savaria Történelmi Karnevál (2017)

A fellépésekből befolyó bevételeinket ruha- és kelléktárunk fejlesztésére fordítjuk. Ruháinkat az adott korszakban született festmények és rajzok alapján tervezzük meg és készítjük el, a témában fellelhető szakirodalmat felhasználva. Egy-egy darab elkészültét sokszor hetekig tartó kutatómunka előzi meg.

 

Ars Poetica

Hagyomány

Maroknyi lelkes jó barát, ifjú hölgyek és urak,
évszázadok rejtekében keres magának új utat.
"Nem az, ami kitaposott, az jó nekünk, mi talányos,
mégis érték, nem enyészik, és a becse általános.
Hunyt eleink örökében próbáljuk ki magunkat!"

Legyen harc, legyen vívás, jó fegyverek forgatása,
szóljon zene, szóljon a dob, táncot járjon mindnek lába,
angyalszárnyat, tűzszalagot forgasson a mutatványos!
Hűn készítsünk fegyvert, ruhát: igaz legyen, mi látványos.
Színpad, tárulj! Régi dráma öltözik ma új ruhába!

Mert a játék maga élet, nőjön hús a holt csontokra,
kik elmentek, visszatérnek: idézd őket színpadodra.
Így lesz új, mi régi volt, így tisztul, mi megfakult.
Hallod a dalt, hallod a zajt, szívedig elér-e zene?
Ritmusában rejlő igénk, üzenetünk elérted-e?

Nem vész el, mi régen elmúlt, régi nagyság híre-pora,
nem hord hullám kihűlt mesét, hideg hamut holt partokra.
Mi emlékszünk, megőrizzük, s új életre kel a múlt.
Játékból lesz biztos tudás, gondolatból szív-akarat:
Hagyomány ez, ódon, ősi - s belőle új Élet fakad.

(Balogh Andrea verse)

 

 

 

 


Mare Temporis Alapítvány
2019-04-07 / Minden jog fenntartva.
info@maretemporis.hu