udjuk, hogy a történelmi múlt eseményeit és az azokban részt vett személyeket nem lehet elszigetelten, leszűkített nézőpontokból vizsgálni, ezért igyekszünk minél több oldalról megközelíteni az általunk kedvelt korszakokat. Műsorainkban törekszünk arra, hogy csoportjaink egymással szorosan együttműködve próbáljanak tisztább-teljesebb képet festeni az elmúlt korokról.

Fegyveres bemutatók

Hangvételében lehet ez a program bemutató jellegű - ahol a lovagok bemutatják, illetve elmagyarázzák, hogy melyik fegyvert mire használták, mik voltak az előnyei és hátrányai a csatákban -, illetve lehet inkább színházi előadás jellegű, ahol a nézők úgy érezhetik, hogy belecsöppentek a lovagok mindennapjaiba.

Korok bajnokai

Miközben a történelem zajlik a hátuk mögött, különböző korok harcosai vívják csatáikat és párbajaikat a túlélésért, s a dicsőségért, ami a győzelemmel jár.

Vikingek és kelták támadnak, keresztes lovag küzd meg szaracén ellenfelével, lovagok közötti hivatalos párbaj dönti el egy földbirtok dolgát, majd egy fegyvermester okítja urának fiát a vívás fortélyaira, később reneszánsz urak csapnak össze a páston, és végül barokk nemesek torolják meg párbajjal a sértést.

Műsorunk átfogó képet nyújt a középkortól a barokkig a korabeli harcmodorról, fegyverekről és vértezetekről. Heroldunk a lovagi élet mindennapjaiból idéz fel történeteket, az e korból fennmaradt tanulságos anekdotákkal fűszerezve.

Muskétás kompánia
avagy a boroskancsótól a lőporos hordóig

A harmincéves háború korában járunk, egy kisváros kapitánya muskétásokat toboroz. Ám nincs könnyű dolga, mert a hadra fogható legényeket a harcnál jobban érdekli a zsold, s mindaz, amit azon megszerezhetnek - az ital és a kikapós menyecskék.

A vidám jelenetek során a nézők megismerkedhetnek az 1600-as évek jellemző fegyvereivel - muskétákkal, különböző kardokkal, pajzsokkal és egyéb felszerelésekkel.

Történelmi táncok
Táncbemutatók, táncjátékok, táncház

Reneszánsz és kora barokk táncok
(15-17. századi páros és körtáncok)

A bemutatásra kerülő páros táncok felvonultatják a reneszánsz tánckultúra gazdag világát és sokszínűségét. Ezek a táncok Európa más-más vidékein születtek, s így megmutatkozik bennük az olasz temperamentum és életöröm, a francia kellem és elegancia és az angol játékosság. Az előadásban szereplő táncok nemcsak térben, de időben is nagy távolságokat ölelnek fel, mert az egyes táncok kialakulása között olykor 50-100 év is eltelt.

Az egy vagy több párral előadott páros táncok a reneszánsz királyi és főúri udvarok hangulatát idézik.

Táncház

Legyen az szabadban, vagy zárt térben megrendezett program, a táncház felpezsdíti a hangulatot és aktív kikapcsolódási lehetőséget nyújt a közönség minden korosztályának.

A branle az egyetlen olyan reneszánsz táncfajta, amelyet körben táncolnak. Lendületes, sodró hangulatukkal könnyen megragadják a közönséget. Egyszerű lépésekből álló, táncházakban könnyen megtanítható táncok.

Táncokból szőtt történelem

E műsorunk 1450-től 1650-ig nyújt áttekintést a tánctörténet fejlődéséről. A különböző korok táncait egymásra építve, a kornak megfelelő viseletben mutatjuk be. A színes kavalkádban megjelennek a burgundi udvar kifinomult nemesei, a korai és késői reneszánsz kor életvidám képviselői, valamint a barokk udvar hölgyei és urai.

A narrátorok magyarázattal is szolgálnak a nézőknek - kiemelik az egyes táncok kortörténeti sajátosságait, és bemutatják a táncosok által viselt öltözetek jellegzetességeit.

Táncok Mátyás király udvarából
(15. század)

Műsorunk bemutatja a korai reneszánsz Itália tánckultúráját, mely valószínűleg Beatrix olasz kíséretével Budára is megérkezett, s mely így Mátyás udvarában is meghatározó lehetett.

A táncok a kor nagy mestereinek - Domenico da Piacenza, Giovanni Ambrosio és Antonio Cornazano - tánckönyveiből származnak.

The Playford Ball
(17. század)

John Playford 1651-ben megjelent "The English Dancing Master" című tánckönyve mérföldkő a korai barokk táncéletben: az elkövetkező fél évszázad során számos kiadást megért mű az angol kontratáncok zenéjét és leírásait tartalmazza.

A műsor ezekből a vidám táncokból kínál egy csokorra valót.

 

Ezerarcú szerelem

A főúri társaságok által kedvelt pásztorjátékok és a barokk kori balettelőadások hagyományait követve táncosaink és angyaltáncosaink közös produkciója az örökké változó természet négy arcát eleveníti fel. Szimbolikus alakokat megtestesítve a négy évszak - a játékos Tavasz, a perzselő Nyár, a borongós Ősz és a csendes Tél - jelenik meg a nézők előtt.

S ahogy az évszakok változnak, úgy ölt újabb és újabb alakot a szerelem a nemes úrfiak és hölgyek között, akik sorra átélik a bimbózó érzések, a lángoló szenvedély vagy épp a heves vita tüzét.

Pajkos vásári mulatság
Reneszánsz kori népek vigalmai (táncjáték)

 

Melyikünk ne álmodozott volna már arról, hogy milyen jó volna, ha egy varázslattal, mintha egy kaput nyitna ki, visszarepülne a múltba, és egy vidám, reneszánsz vásári forgatag kellős közepébe toppanna?
Műsorunk azoknak a nézőknek készült, akik szeretnének betekinteni a múlt hétköznapjaiba...

További részletek

Felszarvazott szoknyapecér,
avagy mindenki megéri a pénzét (táncjáték)

 

Egy udvari bál, egy féltékeny férj, egy csalfa asszony és egy szerető.
A bál sűrű forgatagában egy nemesúr ifjú felesége szeretőjével tervez kis találkát, ámde a férj, maga is a szebbik nem szenvedélyes híve, gyanítja a csalfaságot, s időnek előtte hazaér, a széptevőnek pedig menekülnie kell.
A bajba jutott lovagot az eszes komorna ötlete juttatja egérúthoz: női ruhában kell menekülnie a báli forgatagon át, ami előre nem látott következményekkel jár...

További részletek

Színi játékok

A csalfa asszony, a két szerető és a férj
avagy ki sokat markol, végül keveset fog...

Egy örökösen utazgató férj nagy bosszúság egy romantikára vágyó fiatalasszonynak, ezért hölgyünk bőségesen kárpótolni igyekszik magát. De sajnos éppen a bőség az, mi nagy zűrt kavar, nem is szólva arról, mi történik, ha végül mégis hazatér a férj...

Csattanós, tréfás kis darabunk abba a nyüzsgő, életvidám korszakba röpít el bennünket, amelyben a Dekameron is született.

Latrok és a láda
Tanulságos verses komédia a kapzsiságról, az árulásról és annak büntetéséről.

"Egyszer régen, vajh mi történt
imígyen szól régi nóta.
Négy kóbor bitang, szakadt gúnyát,
rongyos kapcát megunta...

Ezért aztán összeültek,
talán együtt tervet szülnek:
ravasz tervet, eszességet,
az hoz nékik nyereséget...

Arra jutott hát a négy lator,
egy nagy úrtól kincset rabol..."

...ámde az ebül szerzett jószág bajt hoz az ármánykodó bitangok fejére.
(Dittera Károly verses története)

Lovagok, hölgyek, fabulák: Cifra Históriák
avagy versek, mesék és tréfák a középkorból

Az olykor pajkos, olykor kritikus, de mindig humorral teli fabulák ablakot nyitnak a néző számára a késő középkor nyüzsgő, dekadenciába hajló, mégis életörömtől hangos világára.
Cifra históriáink felvonultatják a középkori három rend tipikus képviselőit: lovagok, hölgyek, papok és parasztok elevenednek meg a színen, mesélik és játsszák el a Szamártestamentumból és más középkori forrásokból feldolgozott történeteiket.

A három testőr

Táncosaink, színjátszóink és vívóink közös erővel varázsolják a nézők elé a jól ismert 17. századi alakokat. Athos, Porthos, Aramis és D'Artagnan kacér hölgyek társaságában múlatja idejét, a vidám kora barokk kontratáncokat rövid, szellemes párbeszédek választják el, s kötik össze egyúttal.

A hölgyek azonban nem élvezhetik felhőtlenül a mulatságot, hisz a négy testőr a széptevésnél már csak egy dolgot kedvel jobban - a párbajt.

 

Mindennapok Budán
táncos-históriás játék

Egy Mátyás királyunk korabeli vásárnapra, egy reneszánsz élettől pezsgő vásártérre és a mellette álló fogadóba repíti el nézőinket műsorunk, ahol vidáman mulat az úri és kevésbé úri társaság, éli nyüzsgő mindennapjait.

Középkori és reneszánsz forrásokból származó fabulákkal, vásári komédiákkal, ötletes mutatványos produkciókkal mulattatják a közönséget fellépőink, miközben minduntalan táncra is perdülnek, ízelítőt adván ezáltal a reneszánsz tánckultúra sokszínűségéből és játékosságából is.

 

Angyaltánc

A négy elem

Angyaltáncosaink előadása a régi korok misztériumjátékait idézi - megjelenik a négy őselem, és íme megszületik a Világ...

"Angyalszárnyon jár a tánc,
benne mindent megtalálsz.
Halál, Élet, Születés,
Tűz, Föld, Lég és Vízesés."

Mutatványos bemutató

Tűzvarázs
tűzzsonglőr bemutató

A tűz megszelídítése embert próbáló feladat, zsonglőreink azonban legjobb tudásuk szerint szolgálják, de uralják is egyben az emberiség történetének legtitokzatosabb és -félelmetesebb elemét.

Tűzzsonglőreink használják a tüzes fejű meteor több fajtáját, tüzes kardot és botot, lángoló angyalszárnyat, legyezőket és igyekeznek a mutatványos műfaj újdonságaival is szolgálni.

 

A tűz ölelése
tüzes hastánc-show

Tűzzsonglőreink és hastáncosaink együtt, a két műfajt ötvöző hangulatos és izgalmas műsort mutatnak be, melyben felvonultatják tudásuk legjavát, és bemutatják a "Tűz ölelése" címet viselő mutatványukat is, mely egyáltalán nem veszélytelen, ugyanakkor lélegzetelállító látványt nyújt.

Tűzzsonglőreink használnak tüzes meteort, tüzes kardot és botot, lángoló angyalszárnyat és igyekeznek a mutatványos műfaj újdonságaival is szolgálni. Hastáncosaink táncolnak karddal, fátyollal és gyertyákkal, szintén élményekben a lehető leggazdagabb, változatosabb élményt nyújtva a néző számára.

 

Hastánc

A Kincses Kelet Meséi
avagy a háremek titokzatos világa

Műsorunk egy olyan világ kapuit tárja fel közönségünk szeme előtt, amelyet utoljára a késő-reneszánsz, illetve a barokk kor embere láthatott (közülük is csak a kiválasztott kevesek), mivel egy XV-XVI. századi hárembe invitál, ahol a pajkos háremhölgyek történetileg is hiteles, szemet gyönyörködtető hastáncával idézzük fel az Ezeregyéjszaka pajzán meséinek világát.

 

 

 


Mare Temporis Alapítvány
2016-10-09 / Minden jog fenntartva.
info@maretemporis.hu